072-2456979

 

 

 

 

×

שגיאה

There was a problem loading image header-pic.png

עיקר עיסוקו של רואה חשבון הוא ביצוע ביקורת דוחות כספיים של חברות וגופים שונים ומתן חוות דעתו עליהם, שכן אלה מחויבים על פי חוק להציג דוחות כספיים מבוקרים.

 

מטרת הביקורת הינה לאפשר לרואה חשבון לתת את חוות דעתו על הדוחות הכספיים, כאשר "חוות דעת חלקה" משמעותה שלדעתו של רואה החשבון הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר של שנת הדוח, את תוצאות פעולותיה והשינויים בהונה העצמי, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

 

 החובה החוקית להגשת דוחות מבוקרים נובעת בעיקר מעצם קיומם של משתמשים בדוחות הכספיים, כגון בנקים, ספקים נותני אשראי, משקיעים, רשויות המס וכו', המסתמכים על חוות דעתו של רואה החשבון בבואם לקבל החלטה בקשר למתן אשראי לחברה, השקעה במניותיה, גביית המס בגין רווחיה וכדומה. 

 

תוצר הלוואי של עבודת הביקורת, אשר הינו משמעותי ובעל חשיבות עליונה בעיננו, הינו דוח ממצאי הביקורת המועבר על ידינו ללקוחותינו, מיד עם תום עבודת הביקורת והחתימה על הדוחות הכספיים. במסגרת דוח זה, אשר הינו חסוי כמובן, אנו מפרטים את הערכותינו לכל הליקויים ו/או הטעון שיפור, בו נתקלנו במהלך המדגם שנערך בעבודת הביקורת. כמו כן, הדוח כולל הפניות תשומת לב ההנהלה לנושאים חשבונאיים / כלכליים / מיסויים הרלוונטיים לגוף המבוקר והמלצות שונות.

חדשות ועדכונים

התקשרו עכשיו

300 תווים שמאל

מבזקים כלכליים

מי אנחנו

פירמת רואי החשבון ברסקי ברגר ושות' מתמחה במתן שירותי ביקורת וחשבונאות, ייעוץ עסקי, ליווי בגיוס אשראי באמצעות קרנות עידוד ממשלתיות,

גיוס אשראי מתאגידים בנקאיים,תוכניות הבראה לחברות ועסקים, עסקים בהקמה ועוד.

 

פירמת רואי החשבון ברסקי ברגר ושות'  נוסדה בשנת 1997 וכולל שני סניפים: סניף ראשי בתל אביב, רח' שארית ישראל 37 וכן סניף משנה בחדרה ברח' הרברט סמואל 76.

 הפירמה כוללת צוות של למעלה מ- 40 עובדים ובהם: רואי חשבון, מבקרי פנים מוסמכים, כלכלנים, מבקרי מערכות מידע, יועצי מס, מנהלי חשבונות ומתמחים.

 

הפירמה מתמחה בבמתן שירותי חשבונאות וביקורת הן למגזר העסקי והן למגזר הציבורי וכן מתמחה בביצוע ביקורות פנים וביקורות חקירתיות בסביבת מערכות מידע ממוחשבות, גופים פרטיים ועסקיים, מוסדות פיננסיים, גופים ציבוריים ומוסדות ללא כוונת רווח, במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, קרנות הון סיכון ועוד...

קרא עוד