072-2456979

 

 

 

 

×

שגיאה

There was a problem loading image header-pic.png

התהליך הנ"ל, דורש מהנהלת הארגונים להציג נתונים כספיים במתכונת שלא הורגלו אליה בעבר. רואי החשבון צריכים להיערך במקביל לכללי הדיווח החדשים.
המכנה המשותף לכללי הדיווח האחיד הינו המעבר מחשבונאות שמרנית המבוססת על עקרון העלות לחשבונאות כלכלית שמבוססת על עיקרון השווי ההוגן. פועל יוצא מכך, היא הצגה "שקופה" ומהימנה יותר של עסקי ושווי התאגיד. שינוי זה כרוך במומחיות ובעלויות כספיות נוספות שלא נדרשו בעבר לצורך הכנת הדוחות הכספיים. העלות הנוספת מתבטאת בעיקר בשכירת שירותיהם של מומחים כגון שמאים וכלכלנים. 
כיום, צוות הביקורת חשוף לסיכוני ביקורת גבוהים מאלו שהיו בעבר. לאור הסיכונים הנ"ל נחקקו חוקים רבים בארץ ובעולם הדורשים ממשרדי רו"ח לעבוד בסטנדרטים גבוהים יותר מבעבר. חוקים אלו ופרסומים מקצועיים אחרים מהוווים את אחת מאבני היסוד בעבודת הביקורת שלנו.


שירותי ראיית החשבון של משרדינו, ניתנים ברמה מקצועית גבוהה ביותר, תוך הקפדה על יישום בקרות איכות.

 

השירות בתחום הביקורת כולל: 

  ~  הכנת דוחות תקופתיים (רבעוניים, שנתיים).
  
הכנת דוחות ניהוליים (תמחיר , תקציב , מרכזי רווח). 
  ~  הכנת דוחות שנתיים לעצמאים, חברות, עמותות ומלכ"רים. 
  ~  
בדיקת תוצאות פעילות העסק במהלך השנה והתאמת תכנון המס בהתאם. 
  ~  
ניתוח הדוחות הכספיים בשיתוף עם הנהלת החברה וגיבוש מסקנות אודות 
      התפתחות העסק בשנת הדוח בהשוואה לשנים קודמות. 
  ~  
ליווי וייעוץ ללקוח במהלך שנת הכספים.

 

ביקורת פנים

כל ארגון שואף שעובדיו יקפידו על ביצוע הנהלים הפנים ארגוניים. מטרה זו מושגת, בין היתר, על ידי ניהול תקין של מערך הבקרה הפנימית בארגון.

סעיף 2 לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 קובע בין היתר, כי חובה למנות מבקר פנים בחברות הציבוריות, בבנקים, בחברות ביטוח וכן בכל גוף שמבקר המדינה אחראי עליו, מבוקר על ידו או נתמך על פי חוק יסודות התקציב.
בפני הארגונים קיימת האפשרות לנהל מחלקת בקרה פנימית כחלק אינטגראלי בארגון או לחלופין לקבל שירות מבעלי מקצוע חיצוניים המתמחים בתחום הביקורת הפנימית.
לגופים מתחילים או שהיקף עבודתם קטן עד בינוני יש יתרון לקבלת שירותי ביקורת פנים מספק חיצוני כיוון ש:

1  1. ניתן לשמור על רמה גבוהה יותר של אובייקטיביות היות ועובדי הגוף המבקר פחות "מעורבים" בארגון.

  2.  יש חסכון משמעותי בהוצאות בדרך זו.

ביקורת הפנים מספקת לחברי הארגון ניתוחים, הערכות, ומסקנות בקשר לפעילויות שבוקרו.
עבודת הביקורת שלנו מבוססת על עקרונות הביקורת הפנימית של לשכת המבקרים הפנימיים בארץ.

המשרד מתמחה ומעניק שירותי ביקורת פנימית לחברות ציבוריות, עמותות, קיבוצים ותאגידים פרטים. הביקורת מבוצעת בהתאם לחוק החברות, חוק הביקורת הפנימית והחוקים החלים על התאגיד המבוקר. התמחות בביצוע סקרי סיכונים.

ביקורת חקירתית

ב  בדיקות מיוחדות בנושאים כספיים וניהוליים. חקירות, חשדות לאי סדרים ומצגי שווא. ה הבדיקות מבוצעות עבור הבעלים ו/או רשויות שונות ובסיומם מוגשים דוחות מרכזים. ב  במידת הצורך, הופעה בערכאות, תמיכה בתביעות ובהתדיינויות משפטיות.

 

חדשות ועדכונים

התקשרו עכשיו

300 תווים שמאל

מבזקים כלכליים

מי אנחנו

פירמת רואי החשבון ברסקי ברגר ושות' מתמחה במתן שירותי ביקורת וחשבונאות, ייעוץ עסקי, ליווי בגיוס אשראי באמצעות קרנות עידוד ממשלתיות,

גיוס אשראי מתאגידים בנקאיים,תוכניות הבראה לחברות ועסקים, עסקים בהקמה ועוד.

 

פירמת רואי החשבון ברסקי ברגר ושות'  נוסדה בשנת 1997 וכולל שני סניפים: סניף ראשי בתל אביב, רח' שארית ישראל 37 וכן סניף משנה בחדרה ברח' הרברט סמואל 76.

 הפירמה כוללת צוות של למעלה מ- 40 עובדים ובהם: רואי חשבון, מבקרי פנים מוסמכים, כלכלנים, מבקרי מערכות מידע, יועצי מס, מנהלי חשבונות ומתמחים.

 

הפירמה מתמחה בבמתן שירותי חשבונאות וביקורת הן למגזר העסקי והן למגזר הציבורי וכן מתמחה בביצוע ביקורות פנים וביקורות חקירתיות בסביבת מערכות מידע ממוחשבות, גופים פרטיים ועסקיים, מוסדות פיננסיים, גופים ציבוריים ומוסדות ללא כוונת רווח, במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, קרנות הון סיכון ועוד...

קרא עוד